ISO 22000

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

ISO 22000 je međunarodni standard koji definiše zahteve sistema menadžmenta bezbednošću hrane obuhvatajući sve organizacije u prehrambenom lancu.

ISO 22000 kombinuje priznate ključne elemente bezbednosti hrane, kao što su:

 • Interaktivna komunikacija između svih zainteresovanih strana – proizvođača, isporučilaca, kupaca i nadležnih organa);
 • Razumevanje organizacije i njenog konteksta;
 • Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana;
 • Menadžment rizicima i prilikama;
 • Menadžment sistemom;
 • Kontrola procesa primenom preduslovnih programa (PRP) i HACCP planova;
 • Zahteve za poštovanje zakona i zakonskih odredbi;
 • Stalno unapređivanje sistema menadžmenta bezbednošću hrane.

Interaktivna komunikacija duž lanca proizvodnje i prometa hrane mora da obezbedi prepoznavanje opasnosti po zdravlje izazvane hranom i adekvatno upravljanje njima.

Veza između zahteva standarda ISO 22000 i ISO 9001 omogućuje integraciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane i sistema menadžmenta kvalitetom.

Kome je namenjen ISO 22000?

ISO 22000 mogu primeniti sve organizacije u lancu proizvodnje i prometa hrane uključujući:

 • proizvođače hrane za životinje;
 • proizvođače i prerađivače hrane;
 • proizvođače aditiva i sastojaka;
 • skladištenje hrane, organizacije za distribuciju i transport;
 • isporučioce;
 • maloprodaju;
 • ugostitelje – restorani, picerije i prodavnice brze hrane;
 • proizvođače opreme;
 • proizvođače materijala za pakovanje;
 • organizacije koje se bave prepakivanjem;
 • proizvođače hemikalija za prehrambenu industriju;
 • proizvođače sredstava za čišćenje i dezinfekciju.

Sertifikacija ISO 22000

Sertifikaciju uspostavljenog sistema menadžmenta bezbednošću hrane vrše nezavisna akreditovana sertifikaciona tela.
Sertifikovan sistem menadžmenta bezbednošću hrane podiže ugled organizacije kod poslovnih partnera i javnosti i priznat je na internacionalnom nivou.

Koristi od primene ISO 22000