MV INTERNATIONAL

Centar za konsalting i edukaciju

Osoba za kontakt:
Mirko Vuković MSc

Vlasnik/Konsultant
EOQ Menadžer kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti na radu

PIB: 105745216
Mat.br. 62044748
Šifra delatnosti: 7022 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem

Pošaljite nam poruku