EN 1090

Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija

Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija

EN 1090 je harmonizovani standard koji pokriva konstrukcijske proizvode od čelika i aluminijuma koji se ugrađuju na trajni način.

EN 1090 je osnovni, harmonizovani standard za metalne konstrukcije.

Od jula 2014, konstrukcijski čelik i aluminijum potpadaju pod Uredbu o građevinskim proizvodima (CPR), što znači da grupe proizvoda od aluminijuma ili konstrukcionih čelika moraju biti označene CE znakom da bi pokazali usklađenost sa EN.

EN 1090 sastoji se iz tri dela:

  • EN 1090 -1 Izrada čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – 1.deo: Zahtevi za ocenjivanje usaglašenosti konstrukcijskih komponenata;
  • EN 1090 -2 Izrada čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – 2.deo: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije;
  • EN 1090 -3 Izrada čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – 3.deo: Tehnički zahtevi za aluminijumske konstrukcije;

Kome je namenjen EN 1090?

Standard EN 1090 namenjen je svim organizacijama koje projektuju i/ili proizvode čelične ili aluminijumske komponente .

Implementacija EN 1090

Implementacija EN 1090 obuhvata sledeće korake:

  • informisanje korisnika usluga o procesu implementacije i sertifikacije EN 1090;
  • analiza procesa organizacije;
  • izrada tehničke dokumentacije i potrebnih procedura;
  • utvrđivanje procesa kontrolisanja;
  • interni audit;
  • prijava za sertifikaciju;

Sertifikacija EN 1090

Sertifikaciju prema zahtevima EN 1090 vrše akreditovana sertifikaciona tela.
Sertifikatom EN 1090 proizvođač potvrđuje izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija i kontrolu fabričke proizvodnje sa CE znakom.

Koristi od primene EN 1090

Koristi koje organizacija ostvaruje implementacijom i sertifikacijom EN 1090 su: