FSCTM CoC

Lanac nadzora

FSCTM CoC - Lanac nadzora

Savet za zaštitu šuma FSC (Forest Stevardship Council) je nezavisno međunarodno telo osnovano 1993. godine koje promoviše odgovorno upravljanje šumama na planeti.

FSC CoC (Forest Stevardship Council Chain of Custody) sistem sertifikacije ima za cilj da promoviše ekološki, ekonomski i društveno održivo upravljanje šumama kroz potvrđivanje i sertifikaciju od strane nezavisnih organizacija o sprovođenju odgovornog upravljanja šumama.

FSC TM predstavlja najviši nivo osiguranja kvaliteta u šumarstvu, drvnoj industriji i industriji papira.

Kome je namenjen FSCTM CoC?

FSC TM  je primenljiv u:

 • Drvnoj industriji;
 • Preradi drveta;
 • Pilanama;
 • Proizvodnji papira;
 • Veletrgovini papira;
 • Štamparijama;
 • Izdavačkoj delatnosti;

Implementacija FSCTMCoC

Implementacija obuhvata sledeće korake:

 • informisanje korisnika usluga o procesu implementacije i sertifikacije FSCTMCOC;
 • analiza procesa organizacije;
 • obuka zaposlenih;
 • tehnički zahtevi za verifikaciju lanca nadzora;
 • izrada dokumentacije i potrebnih procedura;
 • interni audit;
 • prijava za sertifikaciju;

Sertifikacija FSCTMCoC

FSCTM sertifikat može izdati organizacija koja ima ovlašćenje da vrši sertifikaciju u toj oblasti i na taj način utvrđuje stepen usaglašenosti sa standardom.

Egzistiraju tri FSC TM oznake:

 • FSC TM 100%
  Proizvodi sa oznakom FSC 100% porekla su u potpunosti iz šuma sa potvrđenom usaglašenošću sa FSC TM
 • FSC TM mešavina
  Proizvodi sa oznakom FSC TM Mix podržavaju odgovorno upravljanje šumama na globalnom nivou. Drvo dolazi iz šuma kojima se dobro upravlja, kontrolisanih izvora i/ili recikliranog materijala sa FSC sertifikatom.
 • FSC TM reciklirano
  Proizvodi sa oznakom FSC TM Recicled podržavaju ponovnu upotrebu proizvoda dobijenih iz šuma i koriste samo korišćeno drvo ili vlakna u skladu sa FSC TM.

Proizvodi sa FSC TM znakom imaju sledljivost od sirovine do izrade i isporuke gotovog proizvoda, što znači da svi koji su uključeni u lanac proizvodnje moraju biti nosioci FSC TM  sertifikata.

 Nakon uspešne sertifikacije, FSC TM sertifikat izdaje se na 5 godina i svake godine se sprovodi nadzorni audit.

FSC TM sertifikat je međunarodno prepoznat.

Koristi od primene FSCTMCoC

Koristi koje organizacija ostvaruje implementacijom i sertifikacijom FSCTMCoC su: