PROFIL FIRME

MV INTERNATIONAL Centar za konsalting i edukaciju, osnovan je 2008.g. u Novom Sadu, u privatnom vlasništvu 100%.

Delatnost firme je pružanje usluga konsaltinga i edukacije u oblasti:

MV INTERNATIONAL sarađuje sa renomiranim akreditovanim sertifikacionim telima iz zemlje i inostranstva.