POSLOVNA EDUKACIJA

Metode i tehnike upravljanja kvalitetom

Primena metoda i tehnika upravljanja kvalitetom predstavlja sredstvo za sprovođenje aktivnosti poboljšanja kvaliteta koje stvara komparativne prednosti za organizaciju.

Ovaj dvodnevni seminar namenjen je svima koji žele da se upoznaju sa metodama i tehnikama upravljanja kvalitetom i načinom njihove primene u procesima organizacije.

 

Cilj seminara:

Upoznavanje sa metodama i tehnikama upravljanja kvalitetom i načinom njihove primene u procesima organizacije a u svrhu stalnog poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom.
Sticanje znanja za praktičnu primenu metoda i tehnika upravljanja kvalitetom u poslovnim procesima organizacije.

 

Opis seminara:

Seminar sadrži opis i način primene metoda i tehnika upravljanja kvalitetom i koncipiran je tako da razmatra ulogu i primenu osnovnih, menadžerskih i drugih metoda i tehnika u sistemu upravljanja kvalitetom.
Po završetku ovog seminara imaćete mogućnost da odgovarajuće metode i tehnike upravljanja kvalitetom primenite u poslovnim procesima organizacije i sagledate uticaj koji iste mogu imati na poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom.

 

Sadržaj seminara:

 • Poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom – imperativ za svaku organizaciju;
 • Pregled metoda i tehnika upravljanja kvalitetom (područje primene, postupak, zaključak);
 • Uticaj metoda i tehnika upravljanja kvalitetom na efektivnost i efikasnost sistema upravljanja kvalitetom i poboljšanje istog;
 • Testiranje.

Vrsta seminara:

 • IN – HOUSE SEMINAR – grupa polaznika iste organizacije;
  Seminar se realizuje prema utvrđenom programu u organizaciji.
 • OTVORENI SEMINAR – grupa polaznika različitih organizacija;
  Seminar se realizuje prema utvrđenom programu i terminima.

Koristi od pohađanja seminara:

 • Sticanje znanja za primenu metoda i tehnika upravljanja kvalitetom u poslovnim procesima organizacije;

Seminar je namenjen:

 • Rukovodiocima, menadžerima, izvršiocima uključenim u primenu i stalno poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom;
 • Predstavnicima rukovodstva;
Tehnike modeliranja procesa
Metodologija definisanja ciljeva
Sistem odgovornosti u organizaciji
Funkcionalnost opisa radnih mesta
Zainteresovane strane organizacije
Organizaciona kultura
Upravljanje ljudskim resursima
Kako napraviti uspešnu prezentaciju